Robi ZnakNapis Robiwww.slatinany.cz
 

1994 - DŘEVÍKOV


Kořenova louka – 17. – 31. 7. 1994

neděle 17. 7. 1994

    Letošní rok se nejstarší tři oddíly vydaly na tábor na kolech. Protože bylo velké teplo, cesta jim trvala dlouho. Když konečně dorazily, každý si vybral svůj stan a ubytoval se. A protože teplo bylo skutečně veliké, vydali jsem se koupat. Bohužel nás tady zastihla velká bouřka a než jsme došli do tábora, byli jsme pěkně promoklí. Déšť trval až do noci,takže nástup jsme měli v krmelci.

pondělí 18. 7. 1994

    Celé dopoledne jsem strávili vymýšlením názvů oddílů, jejich znaků a pokřiků. A tak se mezi námi objevili Polárka, Komety, Magion, Vesmírné skořápky, Ufoni a Kasiopea. Odpoledne jsem se věnovali vylepšování tábora a připravovali jsem se na večer, kdy jsme se měli setkat s mimozemšťany a měli jsme je seznámit s naší planetou.

úterý 19. 7. a středa 20. 7. 1994

    Tento zápis napsaly nejstarší oddíly, které se vydali na dvoudenní výlet. Sepsali tuto básničku:

    „Jeli jsme v úterý ráno,
    dobrého počasí nebylo nám dáno.
    Ufoni v čele jeli jak draci,
    daleko za nimi zůstali ptáci.

    30kiláků to bylo hned,
    Čacham nám zestárl o 10let.
    Sotva jsme přijeli Milan nás vítá,
    sekaní na stole plní nám břicha.

    Ženem se na úřad úkoly plnit,
    veselá matrikářka začíná nám radit.
    Táborák plápolá, buřty se pečou,
    Bahníkovi sliny z pusy se linou.

    Noc jsme přečkali na seně či venku,
    zima nám nebyla ani na chvilenku.
    Po ránu do růžova vyspalí,
    Toulavcovy skály z dáli nás vítaly.

    Vesele jsem vstoupili do lesa
    a nevšimli si shnilého pařeza.
    V pařeze bydlely zákeřné vosy,
    které se vrhly na naše nosy.

    Dudychova jeskyně byla moc hezká,
    pro naše prdelky však příliš úzká.
    Italské špagety snědli jsme lehce,
    nikomu zpátky však šlapat se nechce.

    Pocit únavy v Proseči jsem nechali
    a zpět na planetu Dřevíkov se vydali.“

čtvrtek 21. 7. 1994

    Dneska nás probudilo sluníčko. V lese jsme si zahráli „boj o vlajku“ a protože nás tato hra velmi bavila, strávili jsme s ní celé dopoledne. Po poledním klidu nás čekala „Kniha Kvinesových rekordů“, která se skládala z 12 netradičních disciplín: na brtníka, cic-cac, lehačka, skok za roh, hra s kvádry, hod míčkem pozadu vpřed, na ježky, na hopíka, plácačka na mouchy,… Sluníčko připalovalo čím dál víc a tak se starší na kolách vydali koupat do lomu k Trhovce a ostatní šli k rybníku. U večerního táboráku jsem dostali za úkol ve družstvech svázat k sobě co nejvíc věcí, které jsem měli u sebe a udělat z nich co nejdelšího hada.

pátek 22. 7. 1994

    Dopoledne jsme opět lámaly Kvinesovy rekordy, ale protože sluníčko neúprosně pálilo, museli jsem se vydat k vodě. Když jsme se dostatečně vycákali a navečer se vrátili do tábora, sestrojovali jsem na louce vesmírné koráby. Pak jsem si zahráli fyzicky dost náročnou hru, která spočívala v házení kostkou, podle toho,jaké číslo padlo,takový úkol jsem museli plnit. Mírně unaveni jsem pak rádi zalehli do spacáků.

sobota 23. 7. 1994

    Sluníčko nás vylákalo na výlet a tak jsem se vypravili na jarmark na Veselý kopec. Tady jsme si prohlédli stará stavení, obdivovali řemeslníky a shlédli jsem loutkovou pohádku. Odpoledne jsem se šli vykoupat do místního JZD, abychom byli připraveni na zítřejší návštěvy rodičů.

neděle 24. 7. 1994

    Po vydatné snídani jsme se vydali na Finskou stezku, kde nás čekaly tyto úkoly: plížení, běh s míčkem na pálce, lanová lávka, překážkový běh, hod šiškou na cíl a uzlování. Potom jsme se již začali připravovat na návštěvu rodičů. Ti je dostavili v hojném počtu po obědě. To ještě netušili, že dneska budou muset skoro celé odpoledne soutěžit a získávat tak žetony pro své ratolesti. Největší atrakcí byla hra „na brtníka“, kdy rodiče objímali rukama i nohama smrky v lese za táborem a snažili se překonat rekord Honzy Beneše, který se na stromě udržel 16:04minuty. Celé odpoledne se nám krásně vydařilo a my se těšili na druhou část tábora.

pondělí 25. 7. 1994

    Dnes se z nás staly babky kořenářky. Museli jsme nasbírat co nejvíc bylinek a z nich pak uvařit co nejlepší čaj. U čaje se hodnotila barva, vůně, chuť i počet bylinek, ze kterých byl čaj uvařen. Odpoledne se nejstarší oddíly jely koupat a mladší uspořádaly v táboře vodní válku. Večer byl jako obvykle táborák.

úterý 26. 7. 1994

    Návštěva pivovaru v Hlinsku. Té se zúčastnily pouze starší oddíly. Rozdělili jsme se na dvě party a postupně jsme se seznámili s výrobou piva. Na konci samozřejmě nechyběla ochutnávka, ale jenom maličká. Mezi tím mladší oddíly v táboře měly prací den. Když si vyprali, co potřebovali, zahráli si v lese hru „Zachraňte princeznu“. Odpoledne, když jsme se všichni sjeli dohromady, měli jsem spoustu zážitků, které jsme si vyprávěli i večer u táboráku.

středa 27. 7. 1994

    „Letní olympiáda – Dřevíkov 1994“. Disciplíny: hod polenem, hadí štafeta, plížení, střelba, ping-pong, kuželky, kroužky, nošení vody, laškovaná, přetahování lanem, nekonečný běh. Olympiádě jsme věnovali celé dopoledne a tak jsme si odpoledne plně zasloužili koupání.

čtvrtek 28. 7. 1994

    Dnes jsme přiletěli na planetu mimozemšťanů. Tady nás mimozemšťánek seznámil se svou planetou a vysvětlil nám, čím se liší od naší Země. Největší odlišností bylo, že zde šel čas obráceně. Takže jsme se připravili na večerku a zalezli do spacáků. Po chvíli nás vedoucí vzbudili a museli jsme absolvovat noční hru. Pak byly připraveny hry pro instruktory a vedoucí, u kterých se bavily zejména děti. Po velké vodní bitvě jsme se vrátili zpět na naší milou Zem. K večeři jsem si opekli buřty a pak jsme zasedli k táboráku. Když jsme se pak zapytlovali, ještě jsme netušili, že nás čeká opravdová noční hra, při které jsme se báli o trochu víc než při té ve dne.

pátek 29. 7. 1994

    Přijela pouť.!!!! Celé dopoledne jsme mohli soutěžit v různých disciplínách a získávat žetony, za které jsme si mohli „koupit“ různé sladkosti, rozvrhy, pexesa,….. Po obědě jsme vyráběli skupinové masky. Když byly vyrobené, mohli jsme se dojít vykoupat. Po večeři bylo velké defilé masek a několik her.

sobota 30. 7. 1994

    Dopoledne jsme sportovali – fotbal, baseball, ringo,…. Po obědě se uklízel tábor a vše se připravovalo na večerní slavnostní oheň. Při večerním nástupu se s námi rozloučil ufonek a Honza Beneš vyšplhal a stožár pro zaseklou vlajku. Poté následovalo ještě pár zajímavých soutěží. Poté byl již konečně zapálen slavnostní oheň, u kterého byl nejstarší oddíl pasován na instruktory. Pasování museli splnit několik úkolů: uříznout polínko, vylovit píšťalku z lavoru vody, házet po sobě těstem a ochutnávali a poznávali různé věci z kuchyně. Následovala pořádná sprcha a ošerpování, které se neobešlo bez slziček. Potom jsme si zazpívali, zahráli si pár her a uložili se k poslední noci na tomto táboře.Fotky k táboru
oddíl hod kanadou mezi nohama přez zadek vpřed běh

powered by Write.cz, s.r.o.